TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Một trong những cách làm ra sản phẩm đúng là
bắt đầu với các quyền của những người làm ra chúng.

trach-nhiem-xa-hoi-separator

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Chúng tôi luôn mở rộng những cơ hội việc làm cho người lao động và đảm bảo rằng họ đối xử tôn trọng và không phân biệt lẫn nhau.

Tuổi thơ không thể là nơi sản xuất, vì thế chúng tôi nói không với việc sử dụng người lao động là trẻ em hoặc vị thành niên chưa đủ 18 tuổi.

Bảo hiểm lao động, bảo hiểm y tế, lương thai sản, cưới xin, ngày nghỉ công, ngày nghỉ du lịch của gia đình là những gì chúng tôi dành cho nhân viên và gia đình của họ.