Thế giới bây giờ đã phẳng để chúng tôi
thoả sức vươn tầm ra quốc tế.

luxurypackaging.com-global-vietnam

Vì ở Việt Nam, nên chúng tôi có lợi thế

  • Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với 180 quốc gia và là thành viên của hơn 60 tổ chức quốc tế, đặc biệt là thành viên của ASEAN, APEC, ASEM, WTO, tham gia TTP, đây là một trong những điều kiện rất thuận lợi để chúng tôi có thể kết nối và làm việc cũng khách hàng trên khắp thế giới, đặc biệt là Mỹ, Nhật Bản và EU.
  • Chúng tôi đã chuẩn bị và sẵn sàng để hợp tác cùng các đối tác lớn nước ngoài với nội lực sản xuất mạnh, thực hiện và đạt được các tiêu chuẩn quốc tế như WCA, ISO 9001:2015, …