Dữ liệu và thông tin của bạn
rất quan trọng với chúng tôi.

private-protect
chinh-sach-reng-tu-separator

CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

Chúng tôi có quy trình bảo mật thông tin từ đầu đến cuối để đảm bảo thông tin về mẫu thiết kế, nhãn hàng, chương trình marketing và các thông tin liên quan đến sản xuất được giữ kín nhất có thể.

Tất cả các thông tin cá nhân liên quan đến đối tác và người đại diện của đối tác được chúng tôi lưu giữ và sử dụng theo đúng mục đích mà hai bên cùng cam kết hoặc thoả thuận.